Dữ liệu đề tài

NN-NCCB64-21-04

Nghiên cứu chuyển gen cholera toxin B subunit (CTB) vào cây trồng bằng phương pháp biến nạp Agrobacterium tumefaciens

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Thính, Nguyễn Văn Song

B2004-07

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)-một loài thảo dược quý

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đoàn Trọng Đức, Trần Thị Triêu Hà

NN-NCCB6-3-13/20

Chọn dòng có khả năng chống chịu hạn cao ở mía bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thị Thu Thủy

DP-DTB94-06-04

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào vào việc nhân nhanh một số giống hoa quý

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

NN-NCCBKT04-05-03-33

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số cây gỗ quý bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện Chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo