Dữ liệu đề tài

B2004-07-02

Nghiên cứu tách chiết glycoalkaloid toàn phần từ callus của cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

NN-NCCB61-60-06

Tách chiết một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ tế bào dịch huyền phù của cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Đoàn Hữu Nhật Bình

NN-NCCB64-21-04

Nghiên cứu chuyển gen cholera toxin B subunit (CTB) vào cây trồng bằng phương pháp biến nạp Agrobacterium tumefaciens

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Thính, Nguyễn Văn Song

B2004-07

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)-một loài thảo dược quý

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đoàn Trọng Đức, Trần Thị Triêu Hà

NN-NCCB6-3-13/20

Chọn dòng có khả năng chống chịu hạn cao ở mía bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thị Thu Thủy

DP-DTB94-06-04

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào vào việc nhân nhanh một số giống hoa quý

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

NN-NCCBKT04-05-03-33

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số cây gỗ quý bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện Chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo