Dữ liệu đề tài

B2016-GEN

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi

B2016-DHH-29NV

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển CNSH ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Nguyễn Chí Bảo, Phan Minh Huấn, Nguyễn Khắc Thông

B2015-15-08-GEN

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm)

NN-NCCB106.16-2012.80

Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centellosdie ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trần Thị Triêu Hà, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

DP-DTVN (2012-2013)

Nghiên cứu sản xuất enzyme β-glucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hữu Nhân

B2012-DHH-59

Nghiên cứu sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng

NN-DT02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Phạm Hồng Sơn, Lê Văn Phước, Đinh Duy Kháng, Lê Huỳnh Thanh Phương, Phạm Thị Tâm, Cao Đăng Nguyên

DP-DT TTH.2009-KC.06UTCN

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm protease tái tổ hợp trong hệ lên men quy mô pilot và thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Đỗ Thị Bích Thủy

B2009-DHH08

Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase kháng nấm bệnh ở thực vật

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng

NN-NDT KH04-DAGD2

Nghiên cứu chuyển gen LTB vào cây trồng và phân tích mức độ biểu hiện của chúng

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Hoàng Bách

NN-NDT 2007-2009

Tạo dòng và biểu hiện gen protease trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng