Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Nitrobacter từ các ao nuôi tôm để xử lý ô nhiễm NO2 trong nuôi trồng thuỷ sản tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

CS-DT

Lựa chọn một số loại thức ăn thích hợp để nuôi sinh khối rotifers dòng siêu nhỏ (Proales similis)

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Văn Bảo Duy (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Trương Thị Hoa

QT-DA1601

Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Tùng Đức, Lê Văn Bảo Duy

CS-DT

Sinh sản nhân tạo cá dìa (Siganus guttatus)

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Văn Bảo Duy (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước

CS-DT

Sử dụng luân trùng trong ương nuôi ấu trùng cá dìa (Siganus guttatus) dưới 10 ngày tuổi

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Văn Bảo Duy (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Trương Thị Hoa

CS-DT

Phân lập và xác định đặc điểm sinh hoá một số chủng xạ khuẩn phân lập từ các ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Lê Văn Bảo Duy, Nguyễn Nam Quang