Dữ liệu đề tài

DHH2018-06-57

Nghiên cứu phát triển các mô hình du lịch cộng đồng ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng KHCN - HTQT
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Nguyễn Việt Anh, Phan Thị Thu Hương

CS-DTGV 2016 -06 - 13

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thị Thu Hương, Hồ Minh Toàn

DHH2013-06-22

Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Thu Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lệ Hương, Hồ Minh Toàn, Trần Thái Hòa

DHH2012-06-13

Phân tích khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Phan Thị Thu Hương

CS-DT2009D-05

Đánh giá thực trạng sử dụng Internet của sinh viên Trường ĐH Kinh tế Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Phan Thị Thu Hương