Dữ liệu đề tài

GV-2021-05-01

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

DHH

Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Phương Thảo, Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Tiến Nhật, Phạm Thị Ái Mỹ, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đình Chiến

CS-GV-2020-04-01

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Hoàng Anh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Hồ Phương Thảo

ĐHH2018-06-60

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh

CS-DTGV2017-04-11

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ PHÁI SINH NGOẠI HỐI TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2016-04-31

Phát triển phương thức thanh toán qua máy POS trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2009

Áp dụng mô hình SERQUAL để đánh giá chất lượng dịch vụ của ngân hàng Vietcombank Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm)

DHH

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm), Phạm Phương Trung, Lê Viết Giáp, Nguyễn Hồ Phương Thảo