Dữ liệu đề tài

DHH-12-52

Xung đột quyền tài phán trong các tranh chấp về giao dịch thương mại điện tử - Kinh nghiệm từ pháp luật Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm), Vũ Thị Hương, Cao Đình Lành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hồ Nhân Ái

DHH

Pháp luật về bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự là bất động sản ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Minh Thành

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

ĐHL

Quyền con người trong pháp luật dân sự

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm)

DHH2021-12-54

Nghiên cứu cải cách đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam qua thực tiễn khu vực miền trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Nhân Ái (Chủ nhiệm), Hồ Minh Thành, Trần Cao Thành, Lê Cao