Dữ liệu đề tài

QT-DACNTY2018

Effect of fermented cassava pulp and cassava foliage on the fattenning buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

DP-DT2016-2017

Xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Dương Thanh Hải, Bùi Thị Hiền, Trần Quang Vui

QT-DAHTQT2016-2

Sử dụng bã sắn lên men để thay thế bộ cá trong khẩu phần ăn của lợn

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hồng (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng

QT-DAHTQT2016

Efficiency of supplementation of cassava pulp and cassava foliage in fattening crossbred cattle at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Bả, Phan Thị Hằng, Nguyễn Hải Quân

DHH2016-02-75

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chăn nuôi trâu trong nông hộ ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Đàm Văn Tiện, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Xuân Bả, Trần Sáng Tạo

QT-DADA2015

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò cho nạn nhân chất độc da cam huyện A Lưới

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải, Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm)

CS-DT2014

Hiệu quả của việc bổ sung phytase vào khẩu phần thức ăn gà có tỷ lệ cám gạo khác nhau đến sinh trưởng của gà thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng