Dữ liệu đề tài

CS-DT

Thực trạng an toan sinh học trong chăn nuôi lợn ở các nông hộ tại xã Phong Xuân,huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Thị Minh Phương (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải

CS-DT

Thực trạng an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn ở các nông hộ tại xã Phong An và Phong Chương huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Hoàn thiện, xây dựng nhãn hiệu và thương mại hoá Guốc và Keo dán guốc cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Ngọc Phước

CS-DT-DHL2021-CNTY-14

Nghiên cứu sử dụng các phụ phẩm để vỗ béo bò lai BBB tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Trần Quang Vui, Phan Thị Hằng

DHL2021-CNTY-03

Đa hình exon 5 gen thụ thể Prolactin liên quan đến năng suất trứng của gà Ri lai được nuôi ở miền Trung

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Dương Thanh Hải, Dương Thị Hương

DHH2020-02-143

Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Trần Thị Na, Dương Ngọc Phước, Trần Thị Thu Hồng, Thân Thị Thanh Trà, Lê Trần Hoàn

DP-DT

Ứng dụng khoa học và công nghệ tuyển chọn, nhân giống và phát triển chăn nuôi gà thả đồi an toàn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân

QT-DA2017

Effect of femented cassava pulp and cassava foliage on the fattening buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Trần Sáng Tạo

CS-DTTCNTY2018-2

Ảnh hưởng của thức ăn được lên men bởi nấm Saccharomyces cerevisiae đến khả năng sinh trưởng và cấu trúc đường tiêu hóa ở gà Ri lai

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hồng, Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm)

QT-DACNTY2018-2

Studies on production of single cell protein by Pichia Kudriavzevii in solid state fermentation of cassava starch with pilot scal to feed for poultry

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hồng (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Dương Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân

QT-DACNTY2018

Effect of fermented cassava pulp and cassava foliage on the fattenning buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng