Dữ liệu đề tài

CS-DT

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng mô hình chăm sóc, quản lý cây xanh đô thị thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Phú Hải (Thư ký), Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Lê Đình Thuận, Lê Duy Đạt

DP-DT

Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Phú Hải (Thư ký), Lê Văn Tường Lân, Võ Việt Dũng, Đoàn Thị Hồng Phước, Lê Đình Thuận, Nguyễn Văn Trung, Thái Nhật Trường, Lê Duy Đạt

DP-DT

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy (Thư ký), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Duy Đạt, Nguyễn Hải Phong, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Đình Thuận, Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên

DHH2015-01-74

Nghiên cứu sự thay đổi độ phì của đất dưới một số thảm rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Lê Đình Thuận, Trần Ánh Hằng

DP-DTTTH_PD

Điều tra, đánh giá tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở khu vực phía Đông Bắc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Bùi Thị Thu, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Quang Huy, Lê Đình Thuận, Đỗ Thị Việt Hương

DHH2014-01-61

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt, Lê Đình Thuận

QT-DA4500205082

Sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Đình Thuận

CS-DTCSDHKH2011

Xây dựng bộ dữ liệu bản đồ ảnh viễn thám số khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ nguồn tư liệu Landsat miễn phí phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Thuận

TTH2011 KC09

Ứng dung mô hình hóa và GIS trong giảm thiểu hiện tượng ngập úng cục bộ một số tuyến đường giao thông chính ở thành phố Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đinh Xuân Ngọc; (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Đình Thuận

DP-DT2009

Xây dựng bản đồ du lịch tỉnh Quảng Trị (QUANGTRI_TOURMAP) bằng công nghệ GIS

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Trương Đình Trọng, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận