Dữ liệu đề tài

DHH2021-06-112

Giải pháp giảm thiểu phát thải ra môi trường từ hoạt động nuôi cá tra ở Cần Thơ

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diệu Linh, Võ Ánh Duẫn, Huỳnh Việt Khải, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Lương An Sơn

DHH2021-06-106

Đánh giá các biện pháp thích ứng với xâm nhập mặn dựa vào cộng đồng của hộ dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Hải Âu, Lê Thị Phương Thanh, Cái Vĩnh Chi Mai

506.01-2019.301

Chính sách đối ngoại của các nước Châu Á qua các hiệp định đa phương của Liên Hiệp Quốc

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thị Quỳnh Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hà Thị Hằng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Phương Trung

DHH2014-06-27

NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực