Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình khí tượng học

NXB Nông Nghiệp, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Lê Quang Vĩnh (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo

Quản lý và Phát triển Rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Tâm