Dữ liệu bài báo khoa học

Sự xuất hiện khuynh hướng trong văn học Việt Nam cổ

Tạp chí Văn học, 1989
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Tìm hiểu sự ra đời của chi bộ Đảng Phước Tích

NCLS Bình Trị Thiên, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tân

Đông Hà: Không Gian Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Số 2, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đô Thị Huế - Cấu Trúc Và Dạng Loại

Nghiên Cứu Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Số 3, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đã Tìm Được Chùa Sùng Hóa

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 169 -171, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phát Hiện Hơn 100 Bản Văn Thời Tây Sơn Tại Huế

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 145-146, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Cần Bàn Lại Ngày Nguyễn Huệ Lên Ngôi Và Lễ Xuất Quân Ở Phú Xuân Năm 1788

Hội Thảo Khoa Học Phong Trào Nông Dân Tây Sơn, Huế, Tr 14-22, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Giá Trị Khoa Học Của Tập Hồ Sơ Tư Liệu Tây Sơn Tìm Được Ở Làng Thanh Phước

Hội Thảo Khoa Học Phong Trào Nông Dân Tây Sơn, Huế, Tr 163-165, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Khảo Sát Đô Thị Huế Thế Kỷ XVII - XVIII

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 172-173, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Hôn Nhân - Một Hiện Tượng Văn Hoá Mang Dấu Ấn Lịch Sử

Hội Nghị Hôn Nhân Và Gia Đình, Huế, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang