Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/28079

ISSN 2161-6256(A); ISSN 2161-6264(B)

The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Diễm, Phan Văn Cư, Trần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/25373

Nghiên cứu chiết xuất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu cây riềng ấm alpinia zerumbet (Pers.) Burtt et Smith ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Hóa học Toàn quốc lần thứ VI tổ chức tại Hà Nội 22/11/2013, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Cư, Trần Thanh Minh

Khảo sát tinh dầu cỏ Vetiver - Vetiveria zizanioides (L.) Nash ở Thừa Thiên Huế

Hội nghị toàn quốc về Sinh thái & Tài nguyên Sinh vật lần thứ IV, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Phan Văn Cư

]. The isolation of flavonoids and the investigation into antioxidant activity of Houttuynia cordata Thunb in Thua Thien Hue province.

Hội nghị Quốc tế Dược Đông Dương lần thứ VI, HUE, VIETNAM 12/2009., 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Cư (Chính)

Góp phần nghiên cứu tinh dầu gừng trong củ gừng ở Thừa Thiên Huế

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Cư