Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-709-0

Pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam-Một số hạn chế và giải pháp

2023
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

2525-2666

Hạn chế trong khung pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
Liên kết: https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/article/view/82

2525-2666

Bài báo "Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam"

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

9866-7535

"Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp"

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải

2525-2666

"Những khó khăn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay"

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

978-604-974-709-0

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

2525-2666

Hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân-Thực tiễn tại trại giam Bình Điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

0866-7500

Bất cập trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông sản theo pháp luật Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải, Nguyễn Lương Sỹ (Chính)
Liên kết: http://plpt.vn/

Áp dụng án lệ ở Việt Nam, một số bất cập và giải pháp.

Bản tin tư pháp-Sở Tư Pháp-Thừa Thiên Huế, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)