Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bàn về Áp dụng án lệ tại Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa luật Hành chính "Bàn về án lệ ở Việt Nam", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

0866-7500

Bất cập về bảo hộ chỉ dẫn địa lý hàng nông sản tại Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Nguyễn Lương Sỹ

Tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam so với các quy định của ILO

Bản tin tư pháp Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Mai Đăng Lưu

Một số hạn chế bất cập của pháp luật Hình sự trong việc bảo vệ người bị hại

Bản tin tư pháp Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động vào giảng dạy tại trường Đại học luật-Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo Công Đoàn "Phương pháp giảng dạy luật" của trường Đại học luật-Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

Hướng tới cộng đồng Asean thống nhất dưới góc nhìn xã hội học pháp luật

Kỷ yếu Hội thảo Khoa luật Hành chính "Tiến tới một Asean thống nhất", 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

0866-7500

Pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

0866-7500

Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh dưới góc độ quyền tự do kinh doanh

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Mai Xuân Hợi

0866-7500

Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải

0866-7500

Bảo vệ quyền của người chấp hành án phạt tù trong pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lý Nam Hải

Hoạt động thực hiện pháp luật dưới góc nhìn xã hội học

Thông tin pháp lý-Khoa Luật Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)