Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-3828

Kết quả thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

978-604-924-766-8

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại hình sử dụng triển vọng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy
Liên kết: http://htqldd2023.vnua.edu.vn/

2662-2297

Influence of different land-use types on selected soil properties related to soil fertility in A Luoi District, Thua Thien Hue, Vietnam

Ecology Letters, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Nguyễn Thùy Phương, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Ngữ (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42832-023-0181-7

2588-1191

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thùy Phương, Lê Đình Huy, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Thuỳ An, Nguyễn Thanh Điền

2525-2216

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thanh Điền