Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-688-8

Đánh giá tình hình sử dụng đất một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Minh Châu

ISSN 2588-1191

Tình hình khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Nguyễn Văn Bình
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5526/889

ISBN: 978-604-60-3104-8

TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI TẠI PHƯỜNG HƯƠNG VÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Ứng dụng GIS toàn quốc 2019, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Hồ Kiệt, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

ISBN: 978-604-60-3140-8

Ứng dụng GIS và phương pháp so sánh dữ liệu thị trường để xây dựng hệ thống thông tin giá đất trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phân loại kinh tế hộ nông dân canh tác lúa tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu Hội Thảo GIS 2018, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

2588-1191

XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Hồ Kiệt
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/176

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyện tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2017
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Minh Châu, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Lê Công Bình, Lê Công Bình