Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG NGƯ MỸ THẠNH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIV, 2024
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Vỹ (Chính), Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, TSUTSUI Kazunobu

2734-9008

COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM DEVELOPMENT ACTIVITIES IN QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, TSUTSUI Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Quỳnh Tiến
Liên kết: https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9761/pdf

978-604-67-2752-1

Phân tích tương quan giữa xâm nhập mặn và chất lượng nước ở hai lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2023, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Lê Hữu Tâm

978-604-67-2752-1

Ứng dụng ArcGIS Online và VR60 trong trực quan hoá bản đồ câu chuyện phục vụ quảng bá điểm du lịch mây tre đan Bao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2023, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nghiêm Tú Minh Hằng, Bùi Thị Thu (Chính), TSUTSUI Kazunobu

Participatory Community Development and Spatial Literacy in Rural Vietnam

Senri Geographical Society, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: TSUTSUI Kazunobu (Chính), Truong Phuoc Minh, Nguyen Kim Loi, Bui Thi Thu, Do Thi Viet Huong

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ lao động di cư trẻ tuổi ở khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Dũng Hà, TSUTSUI Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/tap-chi-so-8.13.pdf

2363-6203

Detection and assessment of the spatio-temporal land use/cover change in the Thai Binh province of Vietnam’s Red River delta using remote sensing and GIS

Modeling Earth Systems and Environment, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Bảo Thiện (Chính), Vũ Thị Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40808-022-01636-8

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tiếp cận địa thống kê

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nghiêm Tú Minh Hằng (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), TSUTSUI Kazunobu

Tính hấp dẫn và mức độ hài lòng của du khách ở các điểm du lịch tâm linh - Trường hợp nghiên cứu ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Thị Thu (Chính), Trần Ánh Hằng, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đánh giá biến động rừng ngập mặn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1990-2020

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Q1, ISBN 978-604 – 357-112-7, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Bảo Thiện (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Duy Liêm

9786046724872

Kết hợp ứng dụng bản đồ ArcGIS Web AppBuilder và câu chuyện bản đồ trong quản lý và chia sẻ thông tin tài nguyên du lịch biển đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

GIS và Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường - Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2022, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Thị Bảo Sa
Liên kết: https://cloud.mail.ru/public/tfZF/pSB1AfjyJ

ISBN 978-4-901668-37-8

Possibility in identifying suitable areas for urban green space development using gis-based multicriteria analysis and AHP method in Dong Ha city, Vietnam

Proceedings International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure development in Earth and Allied Sciences, GIS ideas 2021, Thailand, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Lê Tấn Tuyển