Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0710

Khả năng hạn chế bệnh hại lá trên cây lạc của chế phẩm sinh học Bacillus tại Quảng Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Vũ (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hoàng Đông, Thái Thị Huyền, Lê Như Cương

Nông nghiệp công nghệ cao và khuyến nghị với huyện Phú Lộc

Tài liệu Hội thảo, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Như Cương, Nguyễn Văn Quy

2615-9708

Ảnh hưởng của liểu lượng Kali đến năng suất hạt giống hành lá (Allium fistulosum L.) tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Phạm Bá Phú
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3B.5677

NHÂN GIỐNG CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) BẰNG NUÔI CẤY CALLUS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Lê Phổ Quỳnh Như, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Như Cương, Trương Thị Hồng Hải, Đặng Ngọc Sáng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5406

625-638 (Scopus)

Biological control of groundnut stem rot by Bacillus sp. strain S20D12

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le C.N. (Chính), Thai, T.H., Nguyen, X.V., Nguyen, T.L., Tran, T.X.P., Tran, T.P.N.
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03235408.2018.1557915

2615-9678

"NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) BẰNG NUÔI CẤY CALLUS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Lê Phổ Quỳnh Như, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Như Cương, Trương Thị Hồng Hải, Đặng Ngọc Sáng
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5406

ISSN 1859-1388

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt cây cà gai leo / study on appropriate cultivation techniques for improving seedling production of solanum procumbens

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chính), Lê Văn Tình, Trần Thị Thu Giang, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Nguyễn Đình Thi
Liên kết: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/4888-14598-1-PB.pdf

2588-1191

SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN TẠI QUẢNG NGÃI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Đoàn Tấn Cảnh, Hoàng Kim Toản