Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa theo hệ thống thâm canh lúa (SRI) trên đất không chủ động nước tại tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Ngọc (Chính), Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Lệ

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Hà Tĩnh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Vĩnh Linh tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014 - 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chịu mặn có triển vọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Kỷ yếu Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Lê Minh Tuân, Trần Thị Lệ, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Hương Sen

Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2011
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, Trần Thanh Hải

Ứng dụng kỹ thuật RAPD để phục tráng giống lúa địa phương (Hẻo núp) phục vụ sản xuất ở vùng đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2010
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Ngọc Truyền, Hồ Công Hưng