Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

CHỌN TẠO GIỐNG LÚA SIÊU XANH (GSR) THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Trọng Tùng, Hoàng Long , ZhiKang Li, Tian-Qing Zheng, Nguyễn Thị Bắp, Phạm Trung Nghĩa , Hoàng Kim, Lê Huy Hoàng và ctv

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao năm 2013-2014 tại tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Xuân Kỳ (Chính), Hoàng Kim

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chịu mặn trong vụ ĐX 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, Phan Thị Phương Nhi (Chính), Nguyễn Công Trọng, Trịnh Thị Sen, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Hồ Lam

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất một số giống lúa lai năm 2013-2014 tại tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Văn Hòa

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa mới có khả năng chịu mặn vụ Đông Xuân 2012 – 2013 tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Nhung

ISSN 1859-1388

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa mới có khả năng chịu mặn vụ Đông Xuân 2012 – 2013 tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Bá Trung, Hoàng Kim

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa thuần nhập nội tại tỉnh Bình Định năm 2014-2015

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Thị Hoàng Vi (Chính)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất một số giống lúa lai năm 2013-2014 tại tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Võ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Lan Phương

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa SV181 tại một số tỉnh miền Trung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Xuân Ký (Chính), Hoàng Kim, Hoàng Văn Hải

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu nhân giống bạch đàn Eucalyptus urophylla dòng U6 bằng phương pháp nuôi cấy mô

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Hoàng Thị Thu Giang

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu tại Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Đặng Văn Mạnh (Chính), Hoàng Long, Hoàng Kim