Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1465-5489

Factors influencing farmers' forestland-use changes over 15 years (2005–2020) in Thua Thien Hue province, Vietnam

International Forestry Review, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo (Chính), Trần Nam Thắng, Christian Kull, Ross Shackleton , Roland Cochard, Nguyễn Thị Hồng Mai, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Thị Hải Vân, Trần Quốc Cảnh, Vũ Thị Thùy Trang
Liên kết: https://doi.org/10.1505/146554823836838682

1341-6979

Factors associated with deforestation probability in Central Vietnam: a case study in Nam Dong and A Luoi districts

Journal of Forest Research, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Quốc Cảnh (Chính), Trần Nam Thắng, Christian Kull, Nguyễn Văn Lợi, Đinh Tiến Tài, Roland Cochard, Ross Shackleton, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Hải Vân, Phạm Thị Phương Thảo
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13416979.2023.2182259

0866-7756

Thực trạng nguồn dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Công thương, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Lê Thị Diễm Kiều, Phạm Thành, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Quốc Cảnh

0373-2967

Enlarging the monotypic Monocarpieae (Annonaceae, Malmeoideae): recognition of a second genus from Vietnam informed by morphology and molecular phylogenetics

Candollea, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tanawat Chaowasku (Chính), Anissara Damthongdee, Hathaichanok Jongsook, Dung T. Ngo, Hung T. Le, Duc M. Tran, Somran Suddee
Liên kết: https://doi.org/10.15553/c2018v732a11

Online ISSN: 1797-2442; Impact Factor: 0.872

Genus Huberantha (Annonaceae) revisited: erection of Polyalthiopsis, a new genus for H. floribunda, with a new combination H. luensis

Annales Botanici Fennici, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tanawat Chaowasku (Chính), Anisara Damthongdee, Hathaichanok Jongsook, Maxim S. Nuraliea, Dung T. Ngo, Hung T. Le, Pathrapol Lithanatudom, Maslin Osathanunkul
Liên kết: http://www.bioone.org/doi/10.5735/085.055.0114

0169-4286

Determinants and correlates of above-ground biomass in a secondary hillside rainforest in Central Vietnam

New Forests, 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Roland Cochard (Chính), Văn Thị Yến, Ngô Trí Dũng
Liên kết: https://link.springer.com/journal/11056

Extent and causes of forest cover changes in Vietnam’s provinces 1993-2013: a review and analysis of official data

Environmental Reviews, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Roland Cochard, Patrick Waeber, Christian Kull
Liên kết: https://doi.org/10.1139/er-2016-0050

Adaptability in agriculture and forestry activities in Huong Son commune, Vietnam.

Journal of Forest and livelihoods, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Adaptability in Agriculture and Forestry Activities in Huong Son Commune, Vietnam

Journal of Forest and Livelihood, 2013
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Adaptability in Agriculture and Forestry Activities in Huong Son Commune, Vietnam

Journal of Forest and Livelihood, 2013
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Đa dạng và tiềm năng các loài mới thuộc họ Cau dừa (Arecaceae) ở rừng tự nhiên xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Nguyễn Thị Bích Ngọc