Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 (VIFOTEC)

2022
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải khuyến khích-Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quang Cơ, Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải nhì- Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ chất thải biogas tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Song Thủy

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân