Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-916-2

Kỹ thuật dạy học Sinh học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Đức Duy (Chủ biên), Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Phạm Thị Phương Anh trường đại học Sư phạm

Kỹ thuật dạy học sinh học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Đức Duy

Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng sinh học 10

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Đình Trung (Chủ biên), Trịnh Nguyên Giao, Phan Đức Duy

Một số vấn đề về dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Đức Duy, Nguyễn Bá Lộc, Biền Văn Minh, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Khoa Lân