Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Địa chất và tài nguyên đồng bằng Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Vũ Quang Lân (Chủ biên), Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Lương Quang Khang, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Đình Lập, Bùi Văn Nghĩa, Trần Quang Phương, Nguyễn Xuân Quang, Trương Quang Quý, Hoàng Văn Quyển, Hồ Trung Thành, Phạm Huy Thông, Đặng Quốc Tiến, Ngô Quang Toàn, Lê Nguyễn Thới Trung, Nguyễn Đại Trung, Trịnh Hải Sơn

978-604-84-7167-5

ĐỊA CHÍ TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM (Tien phuoc’ Monogaphy - Quang Nam Province)

NXB Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Pham Ngoc Sinh, Pham Phú Phong, Hoàng Văn Hiển, Đặng Văn Hồ, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thái Phán, La Dương Hải, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do, Ngô Đức Lập, Mai Văn Được, Phan Quốc Hải, Lê Viết Hùng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Duy Sơn, Nguyễn Xuân Hồng

ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT XÂY DỰNG (Assessment & Reasonal Exploitation for Engineering Soils)

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

ĐỊA ĐỘNG LỰC VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN (Geotechnical and Natural Disasters)

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên)

9786049747397

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất - trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Trương Đình Trọng, và nnk

ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT (Assessment of Ground & Environmental Engineering Geology for Unnual constructions)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT (Methods of Geotecnical Engineering Geological Mapping)

2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh

XÓI LỞ MỐ TRỤ CẦU (Bridge Abutment and Pier Erosion)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO ĐẤT ĐÁ NGUYÊN KHỐI (Testing Methods of soil physico-Mechanical Properties in situ)

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thanh

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Soil Investigation for Constructions)

2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thanh

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Building Materials)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Phan Văn Sỹ

Đất đá xây dựng

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ biên), Đỗ Quang Thiên, Trần Hữu Tuyên, Trần Thanh Nhàn