Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-257-1

Trồng cây cà gai leo (solanum hainanense) theo tiêu chuẩn GACP-WHO

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Tiến Long (Ckcn) (Chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông, Thái Thị Huyền, Dương Thanh Thủy

978-604-337-152-9

Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím VietGAP tại Quảng Ngãi, ISBN 978-604-337-152-9

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Gia Hùng, Phan Thị Hằng, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Văn Hậu, Nguyễn Đức Đường, Vũ Thị Hải Yến, Hàn Thị Hồng, Thái Thị Huyền

978-94-6173-107-4

Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut

Wageningen UR, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Cuong N Le (Chủ biên), Thai T.H., Raaijmakers, J.M.; Mendes, R.; Kruijt, M.; Lopisso, D.