Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-207-6

CÂY KHOAI LANG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI LANG ĂN LÁ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Trần Văn Tý

978-604-974-099-2

Đất nhiễm mặn trồng lúa ven biển: Đặc điểm và giải pháp sử dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

978-604-912-773-1

Sách chuyên khảo: Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Phan Thị Phương Nhi

978-604-912-800-4

Chọn tạo giống cây trồng chuyên khoa

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long

978-604-912-813-4

Giống lúa chịu hạn ở miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Hương Sen

978-604-912-620-8

Giống lúa chịu mặn ở miền Trung Việt Nam (Sách tham khảo)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi (Chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen