Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hương Xuân
  • 800000.0108

Trương Thị Hương Xuân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trương Thị Khánh Phương
  • 500000.0092

Trương Thị Khánh Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phương pháp toán sơ cấp

Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp toán sơ cấp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Thị Linh Giang
  • 500000.0395

Trương Thị Linh Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Thị Nhàn
  • 300000.0435

Trương Thị Nhàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trương Thị Như Thủy
  • 900000.0190

Trương Thị Như Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Trương Thị Phương Lan
  • 500000.0087

Trương Thị Phương Lan
Đại học

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Thị Quỳnh Ngân

Trương Thị Quỳnh Ngân
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Phục hồi chức năng

Xem chi tiết
Trương Thị Quỳnh Như
  • 500000.0263

Trương Thị Quỳnh Như
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Thị Thái Thanh
  • 900000.0198

Trương Thị Thái Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Trương Thị Thạnh

Trương Thị Thạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Trương Thị Thanh Hoài

Trương Thị Thanh Hoài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết
Trương Thị Thảo Nguyên

Trương Thị Thảo Nguyên

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Khoa Dược

Xem chi tiết