Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Võ Văn May
  • 600000.0315

Trần Võ Văn May
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết