Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Quỳnh Hương

Lê Thị Quỳnh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Thị Thúy Hằng

Lê Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Ngọc Tân

Nguyễn Duy Ngọc Tân
Đại học

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Dung
  • 600000.0375

Nguyễn Thị Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thúc Phúc
  • 600000.0003

Nguyễn Thúc Phúc
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Thái Doãn Hùng

Thái Doãn Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Thượng Thị Thanh Lễ
  • 600000.0198

Thượng Thị Thanh Lễ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Kiều My
  • 600000.0395

Trần Thị Kiều My
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Phương Nhi

Trần Thị Phương Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết