Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Trà My

Nguyễn Thị Trà My
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Trà My

Trần Thị Trà My
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trịnh Hoài Nam
  • 800000.0168

Trịnh Hoài Nam
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Thị Thúy Nga
  • 800000.0211

Hồ Thị Thúy Nga
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Trà Ngân

Nguyễn Trà Ngân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Lê Hồng Ngọc
  • 800000.0182

Hà Lê Hồng Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Bích Ngọc
  • 800000.0214

Trần Thị Bích Ngọc
Sau tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Thời Nhân
  • 800000.0096

Ngô Thời Nhân
Khác

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Nhàn

Trần Thị Thanh Nhàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Nhàn

Trần Thị Thanh Nhàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Nhật
  • 800000.0157

Nguyễn Tiến Nhật
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết