Dữ liệu đề tài

CS-DT200803

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học môn chạy cự ly ngắn cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Dũng

CS-DTQĐ805/QĐ-ĐHTTBN

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm BioWin nhằm xác định ảnh hưởng của nhịp sinh học đến hiệu quả thi đấu của VĐV Cờ Vua đẳng cấp cao Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Dũng, Bùi Ngọc, Hoàng Hải

CS-DT200609

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp thu các động tác thể thao phức tạp cho sinh viên - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đôn Vinh

CS-DT200604

Đánh giá sự phát triển tố chất thể lực của nam sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hiển

CS-DT200603

Đánh giá trạng thái sức khoẻ và thể lực chung sinh viên năm I trường Đại học Y Khoa Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Dũng

CS-DTQĐ574/QĐ-ĐH1-KHKT

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Chessbase 8.0 trong giảng dạy khai cuộc cho sinh viên chuyên sau Cờ Vua Trường Đại học TDTT 1

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Dương (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Bùi Ngọc, Trần Văn Trường

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần năng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Cao Thái Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Lê Minh Huy

CS-DTGDTC/ 2018-12

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn Bóng rổ cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Nguyên