Dữ liệu đề tài

GDTC 2022 - 10

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BT KHIÊU VŨ THỂ THAO VÀO GIỜ HỌC MÔN TDTK CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ĐHH

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Thị Mai (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Văn Tuấn

GDTC 2022-09

Nghiên cứu biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – ĐHH

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Tình, Dương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Hà, Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thanh Hùng

GDTC - 05

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM TĂNG HỨNG THÚ TẬP LUYỆN TRONG MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Phan Tiến Trung, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thanh Nguyên

GDTC/2022-02

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP GIẢM CÂN, GIẢM BÉO CHO SINH VIÊN THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Việt Đức, Phạm Văn Hiếu, Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng

GDTC/2021-04

Xây dựng mô hình thư viện trực tuyến tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Lê Nghĩa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Uyên Phương, Nguyễn Thế Lợi, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Dương Anh Tuấn

GDTC/2021-03

Nghiên cứu một số bài tập dẫn dắt nâng cao chất lượng giảng dạy môn bơi ếch cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Phan Tiến Trung, Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Diễm Thương

GDTC/2020-02

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Quang Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Ngọc Hà, Cao Thái Ngọc, Trần Thị Thùy Linh

GDTC/2020-10

ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP VŨ ĐẠO THỂ THAO GIẢI TRÍ (BREAKIN) TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA NÂNG CAO THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Thị Uyên Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hồ Đăng Quốc Hùng

GDTC/2020- 09

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM TRONG HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Bóng
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Mậu Hiển, Nguyễn Long Hải, Phạm Thị Mai

CS-DT 2020/07

Nghiên cứu áp dụng phương pháp tích cực hoá trong giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Việt Đức (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến (Thư ký), Nguyễn Gắng, Lê Trần Quang, Nguyễn Văn Tuấn

CS-DT 2020/03

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Cờ các trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Hoàng Hải (Chủ nhiệm), Trần Vương Phương Loan, Trần Hữu Nam, Nguyễn Thành Việt, Nguyễn Đình Duy Nghĩa

CS-DT2020-11

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phối hợp với bóng trong môn Bóng rổ nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Thanh Nguyên (Chủ nhiệm), Trịnh Xuân Hồng, Hoàng Trọng Anh Bảo