Dữ liệu đề tài

GDTC/2018 – 04

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CỦA KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Phúc, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đình Duy Tín, Lê Công Hồng

DHH 2017-11-01

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế bằng hình thức dạy học đan xen dã ngoại tự tập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Nguyễn Gắng (Chủ nhiệm)

MÃ SỐ:GDTC/2017-05

“HIỆU QỦA ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Anh Tú

CS-DTGDTC/ 2017-11

Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong học tập môn Karaterdo cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Hà (Chủ nhiệm), Lê Trần Quang, Trần Vương Phương Loan

CS-DTGDTC/2017 - 07

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Thể dục tay không cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Việt Đức (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến, Nguyễn Thái Sinh

CS-DTGDTC/2017-09

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật hai bước ném rổ 1 tay trên cao cho nữ sinh viên trường đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Thông, Trần Trung Kiên, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm)

CS-DT2017/01

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Cờ Vua cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Diễm Thương

CS-DTGDTC/ 2017-06

Nghiên cứu vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự phát triển phong trào thể dục thể thao Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hùng, Trần Phúc

CS-DT200610

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn nhảy cao, nhảy xa cho sinh viên một số trường Đại học ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thái Sinh

CS-DT200606

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa các sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảu ca kiểu ngồi của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Loan