Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên Trường Du lịch Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đoàn Thị Thanh Thủy

CS-DT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khách sạn của khách du lịch gia đình khi đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đoàn Lê Diễm Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Đinh Thị Khánh Hà

CS-DT

Nghiên cứu sự ủng hộ của người dân địa phương trong phát triển du lịch tại khu vực phố cổ Bao Vinh, Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTTDL2021 - 01- 04

CÁC CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

TDL2021-03-13

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên khách sạn Century Riverside - Thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Cao Hữu Phụng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu phát triển du lịch trải nghiệm tại một số làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu động lực tìm kiếm các đánh giá trực tuyến của khách du lịch tại các khách sạn của thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Phạm Đinh Khang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch nông nghiệp tại thành phố Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Dương Thủy Tiên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tác động trung gian của chất lượng trải nghiệm đối với tính xác thực và sự hài lòng của du khách: trường hợp thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại Học Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với việc sử dụng dịch vụ khách sạn xanh: Trường hợp Thành phố Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm)