Dữ liệu đề tài

NN-NDT

Xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Khe Chè và đề xuất giải pháp khắc phục

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Dương Thị Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Dương Thành Chung

NN-NDT2013-2015

Khảo sát trên cơ sở ứng dụng công nghệ khảo cổ, địa chất, sinh học và công nghệ thông tin để phục vụ việc phục dựng và phát triển cảnh quan Thành Cổ Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Nguyễn Văn Đăng, Ngô Đức Lập, Và các nhà khoa học khác

NN-NDTKH

Nghiên cứu xây dựng cứ liệu khoa học phục vụ trùng tu, phục hồi và tôn tạo cụm di tích Văn thánh, Võ thánh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Nguyễn Văn Đăng, và những người khác

NN-NDTkhông có

Dự án đô thị, phục hồi cảnh quan và tham gia hoạt động nghiên cứu nhằm bảo vệ những rủi ro về địa chất thủy văn và thiên tai của khu vực Võ Thánh, TP Huế và quần thể đền thờ Chăm-pa ở Nam miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Fausoto Pugnaloni, Trần Đình Hiếu, Giovanni Issini;Gabriele Fangi; Torquato Nanni

NN-NDT2008-2012

“Nghiên cứu, xây dựng cứ liệu khoa học phục vụ trùng tu, phục hồi tôn tạo cụm di tích Văn Thánh, Võ Thánh (thành phố Huế) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận, Ngô Đức Lập, Và những người khác

NN-NDT KH04-DAGD2

Nghiên cứu chuyển gen LTB vào cây trồng và phân tích mức độ biểu hiện của chúng

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Hoàng Bách