Dữ liệu đề tài

NVQG – 2016/07

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan gấm (Anoectochilus formasanus Hataya) tại Thanh Hoá và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Sinh tin học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Trọng Quyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

NN-DA

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng từ lúa gạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: KS Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), CN. Phan Thị Hòa, Ths Hoàng Sỹ Hiếu, KS Doãn Văn Toán, CN. Lê Văn An, CN. Phan Thị Thủy, Nguyễn Văn Toản, Võ Văn Quốc Bảo, Phạm Xuân Phương, Đoàn Thị Thanh Thảo

NN-DANVQG-2013/15

Khai thác và phát triển giống gà Curoang tại Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Do (Chủ nhiệm), Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Như Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Trương Thị Quỳnh

NN-DACTV_PXQ4

Nghiên cứu biên soạn giáo trình “An toàn Vệ sinh lao động” cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khối khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

NN-DACTV_PDP4

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc