Dữ liệu đề tài

NVQG – 2016/07

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan gấm (Anoectochilus formasanus Hataya) tại Thanh Hoá và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Sinh tin học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Trọng Quyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

ĐTĐL.CN-72/19

Nghiên cứu tạo hệ mang thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+)- hữu cơ (polyetylen glycol) bằng quy trình tổng hợp xanh

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Ninh Như Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Phương, Lã Đức Dương, Trần Văn Chinh, Lê Anh Bắc, Lê Thị Thoa, Nguyễn Hoàng Ngân, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Thị Ái Nhung, Lưu Quang Hưng

NN-DANVQG-2013/15

Khai thác và phát triển giống gà Curoang tại Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Do (Chủ nhiệm), Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Như Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Trương Thị Quỳnh

NN-DACTV_PXQ4

Nghiên cứu biên soạn giáo trình “An toàn Vệ sinh lao động” cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khối khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

NN-DACTV_PDP4

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

NN-DT-CGFED-1997

Đề tài: Vấn đề mại dâm tuổi vị thành niên ở Hà Nội (CGFED chủ quản)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: GS. Lê Thị Nhâm Tuyết (CGFED chủ nhiệm); Trần Xuân Bình (tham gia)