Dữ liệu đề tài

601.01-2021.02 (NAFOSTED)

Du lịch Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga

NVQG – 2016/07

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan gấm (Anoectochilus formasanus Hataya) tại Thanh Hoá và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Sinh tin học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Trọng Quyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

601.02-2020.303

Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Bùi Thị Thảo, Lê Thành Nam, Dương Quang Hiệp

ĐTĐL.CN-72/19

Nghiên cứu tạo hệ mang thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+)- hữu cơ (polyetylen glycol) bằng quy trình tổng hợp xanh

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Ninh Như Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Phương, Lã Đức Dương, Trần Văn Chinh, Lê Anh Bắc, Lê Thị Thoa, Nguyễn Hoàng Ngân, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Thị Ái Nhung, Lưu Quang Hưng

503.99-2018.301

Nghiên cứu mô hình lãnh đạo chuyên môn của hiệu trưởng nhằm phát triển học tập nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Thanh Hùng

NN-DANVQG-2013/15

Khai thác và phát triển giống gà Curoang tại Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Do (Chủ nhiệm), Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Như Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Trương Thị Quỳnh

NN-DACTV_PXQ4

Nghiên cứu biên soạn giáo trình “An toàn Vệ sinh lao động” cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khối khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

NN-DACTV_PDP4

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc