Dữ liệu đề tài

B2022-DHH-13

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây Bù lốt (Grewia bulot) ở Việt Nam

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Đặng Thị Thanh Nhàn, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng, Lê Tuấn Anh

DHH2019-03-127

Nghiên cứu điều chế chất bán dẫn SnO2/cacbon và ứng dụng trong phát hiện khí độc

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Lê Quốc Thắng, Ngô Duy Ý, Hoàng Thị Trang

CS-DTT.13-TN-05

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Đại bi (Blumea balsamifera (L.)(DC.)), họ Cúc ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quốc Thắng (Chủ nhiệm)

DHH2012-03-21

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) và cây Mít chay (Artocarpus gomezianus Wall.)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính, Lê Quốc Thắng, Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm)