Dữ liệu đề tài

DHH2021-02-151

Xác định sự lưu hành và vai trò của Rotavirus trong hội chứng tiêu chảy của bê tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi rút học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Chung, Lê Minh Đức

CS-DT01-2015

Ứng dụng McMix trong việc làm đề thi trắc nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Phạm Hồng Sơn, Châu Võ Trung Thông

DHH2011-01-02

Nghiên cứu khả năng phát hiện tồn dư kháng sinh trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật của một số chủng vi sinh vật

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Phạm Hồng Sơn, Bùi Thị Hiền, Lê Xuân Ánh

NN-DT02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Phạm Hồng Sơn, Lê Văn Phước, Đinh Duy Kháng, Lê Huỳnh Thanh Phương, Phạm Thị Tâm, Cao Đăng Nguyên

B2004-07-08-TĐ

Nghiên Cứu Phân Bố Mầm Bệnh Dịch Tả Lợn Ở Thừa Thiên Huế Và Tạo Miễn Dịch Chủ Động Sớm Chống Bệnh Dịch Tả Lợn Cho Lợn Con Theo Mẹ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn

B2002-08-02

Nghiên Cứu Tình Hình Nhiễm Dịch Tả Lợn Ở Thừa Thiên Huế Và Phương Pháp Chẩn Đoán Nhanh Bệnh Dịch Tả Lợn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn