Dữ liệu đề tài

CS-DTT.18-TN-08

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của giống tỏi Lý Sơn trồng tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CS-DTT.14 – TN – 04

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA SINH, GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ CHỮA BỆNH CỦA DỊCH CHIẾT THÂN VÀ LÁ RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA L.)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Trang