Dữ liệu đề tài

CT-2022.09.DHH.02

Nghiên cứu, phát triển chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao phòng chống tuyến trùng gây bệnh trên cây cà phê khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Quang Cơ (Chủ nhiệm), Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Tấn Quảng, Lê Văn Chánh, Nguyễn Thị Hoài, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LOOM ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TOÁN THỐNG KÊ TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Tôn Nữ Tuyết Trinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Ánh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU Ở XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Ánh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Tôn Nữ Tuyết Trinh

CTQB2022

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Trần Thanh Đức, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Phúc Khoa, Phạm Thị Thảo Hiền

DHH2020-02-136

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV ĐỂ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Viễn thám
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trịnh Ngân Hà, Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm)

DHH-2517

Nghiên cứu tính chất đất đai làm cơ sở lựa chọn và phát triển các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Phúc Khoa (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thanh Điền, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thị Thuỳ An

DHL 2021-TND-05

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Ngọc Ánh

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

Ảnh hưởng của một số yếu tố đầu vào đến năng suất của thanh trà tại làng Lại Bằng, phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Cơ

04/2019/HT-KHCN

Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED trong câu mực tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Đăng Nhật (Chủ nhiệm), Đỗ Thanh Tiến, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Tử Minh

CS-DT

Dự báo sản lượng lúa tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình toán học

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Hồng