Dữ liệu đề tài

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

B2022-ĐHH-10

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BÌNH – TRỊ - THIÊN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nguyễn Văn Đại

GV-2020-01-01

Nghiên cứu loại hình du lịch homestay tại địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

DHH

Ước lượng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình Solow mở rộng

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Châu, Lê Nữ Minh Phương, Trần Hồng Hiếu, Trần Công Dũng, Hoàng Thị Liễu

GV2018-01-03

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quảng Điền , tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

GV2018 - 01 - 03

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình:Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Hiệu quả chương trình Tài chính vi mô của Hội phụ nữ thị xã Hương Thủy, TP Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)