Dữ liệu đề tài

CS-DT. DHNL2022-NH-05

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống tre lấy măng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Đặng Văn Sơn (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Minh Quang

CS-DT. DHL2022-NH-04

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống măng vót (Schizostachyum aciculare)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Đặng Văn Sơn, Trần Minh Quang

CS-DT

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng hoa hướng dương trên đất xám bạc màu tại Trung tâm nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Đặng Văn Sơn, Châu Võ Trung Thông, Đinh Hồ Anh

DHH2015-20-61

Tuyển chọn giống cà rốt thích hợp trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Sơn (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Khoa, Hoàng trọng Kháng, Hoàng trọng Kháng

B2008-DHH 02 –29

Nghiên cứu tạo chế phẩm hỗn hợp vi lượng – chất điều hòa sinh trưởng tác động tăng năng suất lạc (Archis hypogaea L.) trên đất cát ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Đức, Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Hoàng Trọng Kháng