Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến quản lý rừng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

1859-4581

Nghiên cứu phân bố, ước lượng quần thể loài Khỉ vàng (Macaca mulatta) và xung đột giữa người và Khỉ ở đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính)
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

1859-3828

Conservation of the red-shanked douc langurs (Pygathrix nemaeus) in Bach Ma National Park: An update on distribution and population size

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính)
Liên kết: http://vnuf.edu.vn/tap-chi-khcn-ln

1859-1388

Định danh và khảo sát một số tính chất của chủng Lactobacillus farciminis NM6 phân lập từ nước mắm

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT HỒNG TRÀ HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Sinh (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Thành Thuận

2588-1191

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chính), Nguyễn Quang Cơ
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4677/425

2588–1191

NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH PHÂN CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Nguyễn Phương Văn (Chính)

2588-1256

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM Fusarium solani GÂY BỆNH TRÊN CÀ CHUA SAU THU HOẠCH CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VÀ HẠT XOAN (Melia azedarach)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản, CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên (Chính), Lê Thanh Long

2588-1256

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông (PAEDERIA LANUGINOSA WALL.)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (Chính), Lê Thị Quỳnh Như, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Đoàn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Văn Huế
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/259

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ UỐNG GIÀU POLYPHENOL TỪ DỊCH CHIẾT LÁ ỔI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/article/view/5264