Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY SẾN TRUNG (HOMALIUM CEYLANICUM (GARDNER ) BENTH) BẰNG GIÂM HOM VÀ GIEO HẠT Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hà Văn Thiện, Nguyễn Hải Thành

2588-1256

Đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Trần Minh Huấn, Trương Thị Diệu Hạnh

2588-1256

Đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Trần Minh Huấn, Trương Thị Diệu Hạnh

2588-1256

Đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Đồng Chí Khôi, Nguyễn Trung Hải

2588-1256

Đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Đồng Chí Khôi, Nguyễn Trung Hải

1859-4581

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và sản xuất thử nghiệm than sinh học (Biochar) từ rơm, trấu.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc

1859-4581

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và sản xuất thử nghiệm than sinh học (Biochar) từ rơm, trấu.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc

1859-1477

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2017

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Đinh Văn Phát, Đào Đức Hưởng