Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc trời tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Hương Sen, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Hồ Lam

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Phương Đông, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Thanh

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 1168/QĐ-BGĐT, ngày 11/4/2016 của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 1432/QĐ-ĐHH, ngày 13/11/2015. Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Giải Nhất - Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Quy trình chọn lọc giống lúa kháng rầy lưng trắng và kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc, Hoàng Trọng Nghĩa

Bằng Khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt thành tích có giải thưởng cuộc thi sáng tạo KHCN Việt Nam
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng khen của Trung Ương Đoàn

2015
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 226/QĐ-TWĐTN, ngày 22/5/2015. BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2015
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 710/QĐ-TLĐ, ngày 25/5/2015. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2015
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 130/QĐ-TLĐ, ngày 15/01/2015. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Giải 3 - Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam - QĐ 854/QĐ-LHHVN, 26/12/2014

2014
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Ngân, Trương Thị Diệu Hạnh

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình đăng tải tạp chí Quốc tế. Giải thưởng KHCN. Số 2076/QĐ-ĐHH, ngày 14/11/2014. Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)