Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Chương
  • 140000.0036

Huỳnh Văn Chương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Thị Diễm
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quý Hòa
  • 140000.0006

Nguyễn Thị Quý Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Trâm

Nguyễn Thị Hoài Trâm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
  • 140000.0020

Nguyễn Đức Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Viện Công nghệ Sinh học

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Khanh

Nguyễn Văn Khanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Trần Thúy Lan
  • 140000.0013

Trần Thúy Lan
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sinh học Phân tử

Xem chi tiết
Lê Thị Tuyết Nhân

Lê Thị Tuyết Nhân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sinh học Phân tử

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phước

Nguyễn Đức Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Trần Vinh Phương

Trần Vinh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Hoàng Tấn Quảng
  • 140000.0047

Hoàng Tấn Quảng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sinh học Phân tử

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Quí

Nguyễn Đăng Quí

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin

Xem chi tiết