Dữ liệu đề tài

B91-06-13

Nghiên Cứu Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Cao Phân Tử Từ Nguyên Liệu Và Phế Liệu Địa Phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Mậu

QT-DA

Effect of different levels of cassava root by-product in practical diets for growing pigs on animal performance, nitrogen balance and ammonia emission from slurry

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm)

CS-DT

TÌM HIỂU TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP VĂN HỌC ANH - MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Hoàng Thị Lê Ngọc

CS-DT

Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

DTT.18-TN-07

Tìm hiểu phương pháp cân bằng tải trong hệ thống RFID

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Lê Tấn

T19.GD.03

Nghiên cứu về nhận thức và khả năng tích hợp công nghệ trong dạy học theo tiếp cận STEM

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Lê Thanh Hiếu, Hà Viết Hải

CS-DT

Nghiên cứu khả năng tiếp cận của du khách đến các bến thuyền trên trục Lê Lợi - Sông Hương - Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật giao thông vận tải
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Trần Thành Nhân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

CS-DT

Liên truyện Người ăn chay của Han Kang từ góc nhìn nữ quyền sinh thái

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nguyễn Phước Tiên (Chủ nhiệm)

DHH 2018-01-136

Hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Tâm (Chủ nhiệm)

CS-DT

Khảo sát mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tái định cư tại phường Hương Sơ, thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Yến (Chủ nhiệm)

106.02-2018.47

Cải tiến nấm men Saccharomyces cerevisiae để làm hạt nano chuyển thuốc

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Đức Huy