Dữ liệu đề tài

NN-DABVTV

Nghiên cứu tình hình sử dụng hạt giống lúa tại nông hộ và một số biện pháp cải thiện chất lượng hạt giống lúa

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Tuất, Ngô Vĩnh Viễn

QT-DAPIC

Nghiên cứu các biện pháp cải thiện vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Khánh Từ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Nga, Jojeh Dufey, Frederic Francis and Claude Bragard

CS-DTDHNL Huế 2005

Xác định một số đặc tính chỉ thị độ chín thu hoạch quả Thanh Trà tại địa bàn xã Thuỷ Biều, thành phố Huế.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm)

CS-DTCĐSP Huế

Thiết kế-sử dụng bài tập phục vụ đổi mới phương pháp dạy học lịch sử lớp 6 THCS

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cương

B2005-12-02

Thực trạng và giải pháp phát triển các vườn cây Thanh trà ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Anh

B2005-08-04

Khảo nghiệm một số giống cà chua mới có triển vọng tại Thừa Thiên Huế (chủ trì đề tài cấp bộ)

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

CS-DTDHKH 2006

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Đông Á (1997) đến Thái Lan.

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Anh Đào

B2005

Thực trạng và định hướng phát triển Du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: