Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 0859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

2588-1256

Đa dạng sinh kế với khả năng phục hồi sau sự cố ô nhiễm môi trường biển Formosa 2016 đối với ngư dân khai thác thủy sản gần bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Trần Cao Úy, Nguyễn Viết Tuân

Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) giai đoạn giống từ ngày 21 đến 50 ngày tuổi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-2-2021-297/

Sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://doi.org/10.32508/stdjssh.v4i4.610

1859-4859

Về hình tượng quan văn, quan võ và lính túc vệ tại lăng Khải Định ở cố đô Huế

Tạp chí Văn hóa học, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)
Liên kết: http://vicas.org.vn/magazine.aspx?sitepageid=594&id=95

0866-7349

Nghệ thuật chữ Triện trong trang trí kiến trúc thời Nguyễn

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

0866-7349

Giá trị biểu cảm sơn truyền thống trên kiểu thức trang trí di tích cố đô Huế

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

0886 – 8051

Đào tạo ngành Mỹ thuật ứng dụng tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đáp ứng nguồn nhân lực đối với các nhà doanh nghiệp tuyển dụng

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

0866-7349

Sơn truyền thống thời Nguyễn ở Huế

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

Sơn truyền thống trên nghệ thuật trang trí thời Nguyễn, thực trạng, giải pháp và hướng bảo tồn

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

Blockchain - Ứng dụng trong việc khai thác dịch vụ chuyển vùng viễn thông

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mậu Hân
Liên kết: http://it.husc.edu.vn/

1859-0004

Hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của bò cái lai Brahman khi phối tinh CHAROLAIS, DROUGHTMASTER và RED ANGUS nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng (Chính)
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.6.pdf