Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

The Vietnamese community in Poland: An Investigation of Social Capital

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân

2354-0805

Ảnh hưởng của vốn xã hội đối với hội nhập bản sắc xã hội của người việt tại Ba Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Tư Hậu

2588-1213

ACADEMIC SELF-EFFICACY AND ACADEMIC SATISFACTION AMONG HUE UNIVERSITY STUDENTS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),, Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà

2588-1256

ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS PHÂN LẬP TỪ LỢN BẢN ĐỊA NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chính), Bùi Thị Hiền, Hồ Thị Dung, Lê Minh Đức, Vũ Thị Thanh Tâm, Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa

1859-476X

Ảnh hưởng của bột ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia Illucens) đến sức sản xuất và phát triển lông nhung của gà ri

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2024
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Lê Đức Ngoan

1859-0136

Hình ảnh con người trong triết học Pháp thế kỷ XVII - XVIII: Một tiếp cận từ vấn đề thể xác

Tạp chí Khoa học xã hội, 2024
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả:
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/khxh/article/view/93862

1859-0373

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG TRÀM GIÓ (Melaleuca cajupti Powell) INVITRO Ở VÙNG ĐỒI VÀ VÙNG CÁT TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 2024
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Thất Ái Tín (Chính), Phạm Cường, Tống Phước Bình, Nguyễn Cao Danh, Phan Thiên Giang, Hoàng Huy Tuấn (Chính)
Liên kết: https://vafs.gov.vn/vn/tap-chi-khoa-hoc-lam-nghiep-2/

pISSN 1859-1388

Evaluation of the potential of the naturally growing Leptocarpus disjunctus Mast. in Central Vietnam as feed for ruminants

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2024
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Lợi (Chính), Phạm Thành, Nguyễn Minh Trí
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/

2588-1213

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả:
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.6869

2615-9724

Khái luận về Lý học Tống Nho

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO, Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Việt Phương (Chính), Dương Xuân Ngọc Hà (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7127