Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

1859 - 4905

Phát hiện malware dựa trên header của tập tin PE sử dụng Machine learning

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Hà (Chính)

1859-1612

Identification and optimization of protease production by Bacillus sp. B14 isolated from waste water

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chính), Trần Quốc Dung
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/TCKH-DHH

1859-1612

ON THE SANDPILE GROUP OF A CYCLE GRAPH

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Mạnh Hà (Chính), Võ Thị Phương Thảo

Nghiên cứu nhân chồi in vitro lan Thiên nga đen (Fredclakeara after Dark)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lâm Thị Ngọc thúy (Chính), Nguyễn Đức Tuấn, Trương Kiều Ngân, Trương Thị Bích Phượng

ISSN 1859-1612

Thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trong học tập trải nghiệm để dạy học phần Sinh học cơ thể,THPT nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chính), Đặng Thị Dạ Thủy, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

1859-1612

Thiết kế hoạt động thực hành theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học phần Sinh thái học

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Dạ Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diệu Phương, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

ISSN 1859-0810

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật ở THPT nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chính), Đặng Thị Dạ Thủy
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/TBGD

2354-0842

NGHIÊN CỨU KHUNG THUẬT TOÁN CHUNG PSO ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TSP

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà (Chính)

0866-7314

Vài nét về triết học Islam

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Việt Phương (Chính)
Liên kết: http://www.viisas.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/TapChiAnDo/View_Detail.aspx