Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (submitted)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/about

Southeast Asia in the Strategic Competition between the US and China in the Early Two Decades of the 21st Century

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo, Lê Minh Chính
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh

2588-1191

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thùy Phương, Lê Đình Huy, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Thuỳ An, Nguyễn Thanh Điền

2525-2216

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thanh Điền

1859-4794

Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch hạt cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế sau đại dịch Covid

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quốc Phương (Chính)

1859 - 0810

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM TRONG DẠY VẬT LÍ Ở TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thị Kim Thoa

1859 - 0810

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH QUA BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT LÍ 10 THPT

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thành Tâm

2588–1205

Quản trị lợi nhuận vượt ngưỡng mục tiêu: Bằng chứng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hạnh Nguyên (Chính)