Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Đánh giá và sửu dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng khu vực Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch tổng thể đến năm 2030

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chính), Nguyễn Cung Thiên (Chính)

1859-4603

Emotional intelligence of Hue University students

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.974

1859-4603

Học tập phát triển nghề nghiệp giáo viên: tác động của môi trường

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993

2525-2674

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính)
Liên kết: https://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/256/pdf

2354-0842

HÌNH ẢNH ĐÔ THỊ HUẾ NHƯ LÀ YẾU TỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Ngọc Đức (Chính)

2588-1175

Toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (accepted)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/about

1535-0517

Visual Analysis of the Textbooks, Considering Diversity, Equity, and Inclusion.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chính)
Liên kết: https://www.catesol.org/docs/CATESOL_NEWSLETTER-Volume_55_Issue_3_FINAL.pub.pdf

Use of the high frequency verb MAKE in opinion essays by Vietnamese EFL students

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chính), Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Bình, Thái Tôn Phùng Diễm
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6717

2588-1310

Tạp chí Lịch sử quân sự với chủ đề đầu tranh chính trị ở miền Trung - Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

ISSN 2354-0753

Thực trạng hoạt động dạy học tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học hyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng (Chính), Trần Thị Tuyết Mai

Southeast Asia in the Strategic Competition between the US and China in the Early Two Decades of the 21st Century

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo, Lê Minh Chính
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh