Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu tình hình bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2022
Lĩnh vực: Dịch tễ học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Hải Lê (Đại học KTKT Nghệ An) (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Lê Đình Huệ, Lê Hoàn

2588-1310

Về sự kiện Việt Nam Dân chủ cộng hòa thiết lập kiểm soát đảo Cồn Cỏ (1959)

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

1859-3844

Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan vô sinh thứ phát ở nữ giới

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hoàng Anh Nhật, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1183

1859-3844

Ảnh hưởng của các kiểu hình Hội chứng buồng trứng đa nang khác nhau lên kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Thị Thuận Mỹ, Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1190

1859-3844

Nghiên cứu hiệu quả chuyển phôi nang từ phôi rã đông giai đoạn phân cắt. Tạp Chí Phụ sản

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Thanh , Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Hồng Nhạn, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1182

1859-3844

Nghiên cứu đặc điểm u lạc nội mạc tử cung buồng trứng ở các trường hợp vô sinh

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng, Nguyễn Đắc Nguyên, Lê Minh Tâm

1859-1868

Mối tương quan giữa mức độ phân mảnh DNA tinh trùng và kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

Tạp chí Y học Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Đặng Thị Hồng Nhạn, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.51298/vmj.v502i1.597

1859 - 1612

Một số cách thức sử dụng hiệu quả phần mềm Google Earth, Google Forms và Padlet trong dạy học trực tuyến môn Địa lí trung học phổ thông

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hiển (Chính)

1859-3844

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Thu, Trần Đức Thịnh, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.2.1224

1859-3844

Chất lượng tinh trùng của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố liên quan

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Khoa học sinh học khác, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Văn Sang, Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1171

1859-4751

The Prevalence And Characteristics Of Chronic Respiratory Diseases On Chicken Raised At Farms In Hue City

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Hồ Thị Dung, Trần Nguyên Thảo