Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx

1859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

1859 - 4905

Phát hiện malware dựa trên header của tập tin PE sử dụng Machine learning

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Hà (Chính)

2662-9992

Phân tích cổ mẫu trong tự sự dân gian: Từ phương pháp tiếp cận tâm lý học đến phương pháp tiếp cận lịch sử- xã hội

Tạp chí Văn học, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO La2O3.Nd2O3 VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2021
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

2588-1213

Chứng sợ thiếu điện thoại di động ở học sinh THPT thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/

2354-0753

Thực trạng về thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Dương Thị Thúy
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

ISSN 2525 - 2585

Ho Chi Minh's thought on the rights to independence and freedom

Tạp chí Lý luận Chính trị, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Thuật (Chính)

1859-0098

Thành tích học tập và đau khổ tâm lý ở sinh viên việt nam: Vai trò trung gian của căng thẳng học tập

Tạp chí Tâm lý học, 2021
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Văn Bắc (Chính)

ISSN 2525 - 2585

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN ĐỘC LẬP, TỰ DO

Tạp chí Lý luận Chính trị, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Thuật (Chính)