Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4069

Flavonoid glycoside and alkaloid from Ageratum conyzoides L.

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2023
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quốc Thắng (Chính), Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Đông Tiến

Mức độ sàng học trực tuyến của sinh viên trường trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tạp chí Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại học Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SODIUM NITROPRUSSIDE (SNP) VÀ CALCIUM CHLORIDE (CACL2) NHẰM LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH MỀM VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ BƠ BOOTH7 (Persea americana Mill.) SAU THU HOẠCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Toản (Chính)

1859-2228

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chính)

NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hiền (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga

Mức độ công bố thông tin trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), Nguyễn Đình Chiến

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính)

2615-9724

Pre-service teachers’ perceptions of critical thinking before and after taking a course on critical thinking in English language teaching

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chính), Trần Thị Thanh Ngọc, Hoàng Thị Lê Ngọc, Lê Nguyễn Hạnh Phước
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.7027

9786048474270

Phát huy vai trò của sinh viên trong việc lan tỏa văn hoá đọc tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Thị Hoa (Chính)

Nhận diện giá trị và đánh giá thực trạng hệ thống biệt thự tại vườn Quốc gia Bạch Mã- Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Hiếu (Chính), Nguyễn Quang Huy (Chính)