Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1299

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/tap-chi-so-9.13.pdf

1684 637r

Factors affecting the fermentation process of Vietnamese traditional wine ("men la" wine) using "Ba Nang" wine starter

African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 2022
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hue NV (Chính), Chung ND, Anh TTD, Be PT, Hang VTT
Liên kết: https://doi.org/10.18697/ajfand.110.21480

2588 – 1256

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRÀ TÚI LỌC NẤM VÂN CHI (Trametes versicolor)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Chung (Chính), Vũ Tuấn Minh, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Văn Huế

2588-1191

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỔ SUNG CHỦNG NẤM MEN NML04 VÀ NML02 PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ BÁNH MEN LÁ “BA NANG” ĐẾN KHẢ NĂNG LÊN MEN VÀ CHẤT LƯỢNG RƯỢU THÀNH PHẨM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Huế (Chính), Nguyễn Đức Chung, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Thị Thu Hằng

0366-6352

Antioxidant activity and α-glucosidase inhibitability of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome fractionated extracts: in vitro and in silico screenings

Chemical Papers, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tran Van Chen (Chính), To Dao Cuong, Phan Tu Quy, Thanh Q. Bui, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thành Triết (Chính), Hồ Việt Đức, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02273-2

2365-6549

Antimicrobial properties of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome n-hexane extract against Streptococcus pyogenes: experimental evidences and computational screening

ChemistrySelect, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Huế (Chính), Tô Đạo Cường (Chính), Phan Tứ Quý, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Doan Duy Thanh, Nguyen Thanh To Nhi, Nguyen Minh Thai, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/slct.202200680

2572-8288

Inhibitory, biocompatible, and pharmacological potentiality of dammarenolic-acid derivatives towards α-glucosidase (3W37) and tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Văn Huế, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Tran Van Chen, Nguyen Van Long, Irina Smirnova, Anatasia Petrova, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100189

2588-1191

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa, kháng khuẩn của dịch chiết lá và ứng dụng sản xuất bánh men trong sản xuất rượu men lá

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huế (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh, Huỳnh Thị Kim
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6147

Production of corn milk from local corn in Hue city

The 10th RMUTs International Conference "Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture", 24-26 July 2019, Chiangmai, Thailand, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Kiêm Liên (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh (Chính), Nguyễn Văn Huế

2365-6549

Evaluation of the Inhibitory Activities of COVID-19 of Melaleuca cajuputi Oil Using Docking Simulation

ChemistrySelect, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chính), Huynh Thi Phuong Loan, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Trung Hiếu, Trần Thái Hòa, Bui Thi Phuong Thuy, Dương Tuấn Quang (Chính), Nguyen Thanh Triet, Tran Thi Van Anh, Nguyen Thi Xuan Dieu, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Văn Huế, Pham Van Tat, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/slct.202000822