Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng vi khuẩn cố định nitrogen và thử nghiệm bổ sung sinh khối vào đất trồng cây ngập mặn.

Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Việt

Tìm hiểu hoạt tính chitinase của chủng xạ khuẩn phân lập từ đất (2015).

Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan

Nghiên cứu vi sinh vật ưa nhiệt cho sản xuất phân bón hữu cơ từ bùn thải nhà máy tinh bột sắn FOCOCEV Thừa Thiên Huế

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Phan Thị Thảo Ly, Lê Văn Thiện, Vũ Thị Lan Phương

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY NGẬP MẶN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính)

Hoạt động KHCN khoa Sinh học giai đoạn 2009-2014

Hoi nghi khoa hoc khoa Sinh hoc, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy một số chủng nấm mốc hoà tan phosphate vô cơ và thử nghiệm trồng cây ngập mặn

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Hoàng Dương Thu Hương

Tuyển chọn một số chủng nấm mốc sinh tổng hợp chitinase phân lập từ đất

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học KHoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Thanh Nhàn (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan

Tìm hiểu khả năng phân giải cellulose của một số chủng vi sinh vật phân lập từ chất thải rắn của nhà máy FOCOCEV Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: nguyễn ngọc trúc ngân (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan

NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT PHÂN GIẢI TINH BỘT TRONG AO NUÔI TÔM Ở ĐẦM SAM - CHUỒN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ

Báo cáo khoa học Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ V, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hữu Hoàng, Ngô Thị Tường Châu

TỐI ƯU HÓA NGUỒN CARBON VÀ NITROGEN CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TRỢ SINH TỪ STREPTOMYCES SP. A1

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ V, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Đoàn Linh An, Phạm Thị Ngọc Lan

Đánh giá số lượng vi sinh vật trong bã thải rắn nhà máy tinh bột sắn

Hội nghị Công nghệ Sinh học khu vực phía Nam 2013, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan